ΕΡΤ vs Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η του Φάνη Δίπλα

Είπαν "θα κλείσουμε την ΕΡΤ"
Το έκαναν
Εμείς τι λέμε;
Και τι κάνουμε
 
 
«Σε μία περίοδο που ο Ελληνικός λαός                            «Σε μία περίοδο που ο Ελληνικός λαός
υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για               υφίσταται… (ακατάλληλη λέξη), δεν υπάρχουν
καθυστερήσεις ή για δισταγμούς.                                    περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς.
Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για «ιερές           Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για «ιερές
αγελάδες» που παραμένουν άθικτες, όταν                      αγελάδες» που παραμένουν άθικτες, όταν 
επιβάλλονται περικοπές παντού.                                      επιβάλλονται… (ακατάλληλη λέξη) παντού.
 
Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα                Όταν πρέπει να τελειώνουμε με όλα αυτά και να
και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να              βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να
ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας               ανεχόμαστε θύλακες «αποφασίζουμε εμείς για
σπατάλης.                                                                       σας». 
 
Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, η ΕΡΤ,                     Η Ελληνική Κυβέρνηση Πτώσης κ
είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής              Τραγελαφικής Ήττας, η Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η, είναι
αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης.                            μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής
                                                                                       ανικανότητας και αντιδημοκρατικής
                                                                                       συμπεριφοράς.
 
Κι αυτό τελειώνει σήμερα…                                             Κι αυτό ας τελειώσει σήμερα…
 
Την ΕΡΤ την πληρώνει ο Ελληνικός λαός με το               Την Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η την πληρώνει ο Ελληνικός
χαράτσι                                                                          λαός με χαράτσια τύπου:
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού: γύρω στα 300           στους λογαριασμούς ηλεκτρικού (ΕΕΤΗΔΕ) βλ.
εκατομμύρια το χρόνο!                                                  Βενιζέλος!
Έχει τριπλάσιο ως επταπλάσιο κόστος από                     Έχει πολλαπλάσιο κόστος από άλλες αντίστοιχες 
άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς                                     Τραγελαφικές Κυβερνήσεις
και τετραπλάσιο ως εξαπλάσιο προσωπικό για                και πολλαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή
πολύ μικρή τηλεθέαση: τη μισή σχεδόν και για               αποτελεσματικότητα.
τα τρία δημόσια κανάλια μαζί, απ' όση ένα μέσο
εμπορικό κανάλι.
 
Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως                           Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως
παραμένει αδρανής, αν δεν λεηλατείται υπέρ του           παραμένει αδρανής, αν δεν λεηλατείται υπέρ
ανταγωνισμού.                                                               φίλων ιδιωτών.
 
Έχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείρισή της:             Έχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείρισή της:
Μιλάμε για μία εταιρία με έξι λογιστήρια που                   Μιλάμε για μία εταιρία με τρείς κομματικούς
δεν επικοινωνούν μεταξύ τους!                                      ηγέτες που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους!
 
Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση               Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση
των συμβάσεων, καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης            των συμβάσεων, καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης
αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο           αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο
δεν έχει απογραφεί εδώ και οκτώ χρόνια!                       δεν έχει απογραφεί από την εποχή του Εθνικού
                                                                                       κτηματολογίου!
 
Υπάρχει καθεστώς προνομίων για τους                           Υπάρχει καθεστώς προνομίων για τους
εργαζομένους, που χρεώνουν τεράστιο αριθμό              εργαζομένους, που χρεώνουν έξτρα οποιαδήποτε 
υπερωριών.                                                                    εργασία τους.
 
Για να μην αναφερθούμε στα τεράστια ποσά τα             Για να μην αναφερθούμε στα τεράστια ποσά τα
οποία μοιράζει σε ιδιωτικές παραγωγές που θα              οποία μοιράζει σε ιδιωτικές παραγωγές που θα
μπορούσε να κάνει, με πολύ λιγότερα,                           μπορούσε να κάνει, με πολύ λιγότερα,
χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα. Που τα έχει            χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα. Που τα έχει 
πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας                                  πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας
φορολογούμενος.                                                          φορολογούμενος.
 
Για να μην αναφερθούμε στο τεράστιο κόστος              Για να μην αναφερθούμε στο τεράστιο κόστος
εξωτερικών μεταδόσεων που έχουν επιβάλλει                μετακινήσεων που έχουν επιβάλλει
απαρχαιωμένα συνδικαλιστικά προνόμια, κι έτσι            απαρχαιωμένα κυβερνητικά προνόμια, κι έτσι 
μετακινούνται δεκάδες τεχνικοί κάθε τόσο, για              μετακινούνται δεκάδες άνθρωποι κάθε τόσο, για
έργο που μπορεί να γίνει από δύο-τρία άτομα.               έργο που μπορεί να γίνει από δύο-τρία άτομα.
 
Για να μην πούμε ότι συντηρεί περιοδικό χωρίς              Για να μην πούμε ότι συντηρεί κυβερνητική          
αναγνώστες, ενώ διαθέτει δεκάδες σταθμούς,                προπαγάνδα χωρίς ακροατές, ενώ διαθέτει                                                                                                                                                                                                                         
τοπικούς σταθμούς που ουσιαστικά                               εκατοντάδες οργανώσεις, τοπικές οργανώσεις
αναμεταδίδουν, τις περισσότερες ώρες της                    που ουσιαστικά αναμεταδίδουν, τις περισσότερες ώρες της                                      
μέρας, το ίδιο πρόγραμμα.                                             μέρας, το ίδιο πρόγραμμα.                                                 
 
Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο              Η σημερινή Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η έχει εξελιχθεί σε ένα
που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν                   σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι,   
τόλμησε να το αγγίξει κανείς.                                         αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς.                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                 
Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα. Και τελειώνουν              Αυτά όλα ας τελειώσουν σήμερα. Και ας                                                                                                                                                                                                                  
οριστικά!                                                                      τελειώσουν οριστικά!                                                                                                    
 
Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ.                Ο λαός να αποφασίσει να κλείσει την Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η.
 
Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή                    Με λαϊκή κινητοποίηση ας σταματήσουν οι
υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις           αποφάσεις της Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η.ς σήμερα το
της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του                            βράδυ. Και στη θέση της Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η.ς να                                                                                        
προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση          εκλεγεί μια δημόσια - αλλά όχι κομματικά                                                                                                                                                                                                                          
της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος,                  ελεγχόμενη - Κυβέρνηση.
δημόσιος - αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά                                                                                                                                                                                                                                            
ελεγχόμενος - Οργανισμός Ραδιοτηλεόρασης.
 
Κατά τα πρότυπα των πιο πετυχημένων                     Με πρότυπο την δημόσιου Συμφέροντος                                                                                                                                                        
δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών                  Κυβέρνηση.
της Ευρώπης.
 
Το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται αμέσως,              Τις σχετικές κινήσεις πρέπει να κάνουμε
ώστε να λειτουργήσει το ταχύτερο ο νέος                  αμέσως, ώστε να λειτουργήσει το ταχύτερο 
φορέας.                                                                      δυνατόν.
 
Το προσωπικό της ΕΡΤ θα αποζημιωθεί                      Το προσωπικό της Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η.ς να  
κανονικά. Και όσοι από τους τωρινούς                       συνταξιοδοτηθεί κανονικά (με βάση την
εργαζόμενους το επιθυμούν, θα μπορέσουν να          κατώτερη σύνταξη). Και όσοι από τους τωρινούς
υποβάλλουν αίτηση για να προσληφθούν στο            εργαζόμενους το επιθυμούν, θα μπορέσουν να
νέο Οργανισμό Ραδιοτηλεόρασης.                              υποβάλλουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν.
 
Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι,           Αν υπάρχουν άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι, η
η πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι              πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι                                                                         
απαραίτητη για να σταθεί ο νέος Οργανισμός.            ωφέλιμη για να σταθεί η νέα Κυβέρνηση θα το
Και θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία                     εκτιμήσει ο Ελληνικός λαός κατά την εκλογή, με
προσλήψεων, με διαφανείς διαδικασίες και                 δημοκρατικές διαδικασίες και κριτήρια                                           κριτήρια ΑΣΕΠ.                                                           ικανότητας.
 
Ο νέος Οργανισμός θα λειτουργήσει με πολύ              Η νέα Κυβέρνηση να λειτουργήσει με πολύ
λιγότερο προσωπικό. Με σαφές οργανόγραμμα,         λιγότερο προσωπικό. Με σαφές πρόγραμμα,
όπως προβλέπουν τα σύγχρονα δεδομένα για τη       όπως προβλέπουν τα σύγχρονα δεδομένα παντού
δημόσια Ραδιοτηλεόραση παντού στον κόσμο.          στον κόσμο. 
 
Το αρχείο της ΕΡΤ - που αποτελεί αληθινό                 Η εμπειρία που αποκομίσαμε από την
Εθνικό θησαυρό - θα περιφρουρηθεί και θα              Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η. ας αξιοποιηθεί ιστορικά.
αξιοποιηθεί πλήρως.
 
Επίσης θα αξιοποιηθούν οι δορυφορικές                   Επίσης ας αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητές
υπηρεσίες και οι σύγχρονες τεχνολογίες. Ώστε          μας. Ώστε να υπάρξει - επιτέλους - δυναμικός
να υπάρξει - επιτέλους - δυναμικός μοχλός               μοχλός προβολής της Ελλάδας, της ανάπτυξης,
προβολής της Ελλάδας, της ανάπτυξης, της             της εξωστρέφειας, αλλά και πολύτιμος
εξωστρέφειας, αλλά και πολύτιμος καθημερινός       καθημερινός δεσμός με την Ελληνική Διασπορά
δεσμός με την Ελληνική Διασπορά σε όλο τον           σε όλο τον κόσμο.
κόσμο.
 
Ο νέος Οργανισμός Ραδιοτηλεόρασης θα                   Η νέα Κυβέρνηση να σχηματιστεί το
ξεκινήσει να λειτουργεί το συντομότερο. Μέχρι         συντομότερο. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν θα
τότε οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το χαράτσι          πληρώνουν το χαράτσι που πληρώνουν ως
που πληρώνουν ως σήμερα.                                     σήμερα.
 
Κι από τη λειτουργία του και μετά θα                        Κι από τη λειτουργία της και μετά να
πληρώνουν πολύ λιγότερα. Υπολογίζεται ότι θα        πληρώνουν πολύ λιγότερα. Υπολογίζεται ότι θα
απαλλαγούν από ένα ποσό που φτάνει τα 100          απαλλαγούν από ένα μεγάλο ποσό σε
εκατομμύρια € ετησίως.                                            οποιοδήποτε νόμισμα ετησίως.
 
Ενώ για όσες θέσεις της σημερινής ΕΡΤ                    Ενώ για όσες θέσεις της σημερινής
κρίνονται υπεράριθμες, θα προσληφθούν με           Ε.Κ.ΠΤΩ.Τ.Η.ς κρίνονται υπεράριθμες, θα
ΑΣΕΠ νέοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στα           προσληφθούν με ΑΣΕΠ νέοι εργαζόμενοι στα
ΚΕΠ και όπου αλλού το δημόσιο έχει                       νοσοκομεία, στα ΚΕΠ και όπου αλλού το
πραγματικά ανάγκη.                                                δημόσιο έχει πραγματικά ανάγκη.
 
Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες           Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες
τομές. Τολμηρές και ριζοσπαστικές!                        τομές. Τολμηρές και ριζοσπαστικές!
Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι «δεν υπάρχει            Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι «δεν υπάρχει 
πολιτική βούληση» για τέτοιες τομές…                    πολιτική βούληση» για τέτοιες τομές…
Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει      Ο Λαός σήμερα ας αποδείξει ότι διαθέτει την
την πολιτική βούληση!                                            πολιτική βούληση!
Αυτό άλλωστε, ζητάει κι αυτό περιμένει να δει ο
Ελληνικός λαός»
 

                             Κυβερνητικός Εκπρόσωπος                                                                  

                                          Σίμος Κεδίκογλου                                                       Φάνης Δίπλας 

                                    Τρίτη 11 Ιουνίου 2013                                   Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

 

 
 
Ο Φάνης Δίπλας ζει κι εργάζεται στην Πάτρα -τώρα- είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
Ιδρυτικό μέλος της θεατρικής ομάδας "Βιομηχανική" που δημιούργησε το Θέατρο "Λιθογραφείον"